Cara Mengadakan Kajian Alkitab di Rumah

Di mana sahaja dua atau lebih dikumpulkan ....
Untuk pemahaman yang lebih baik mengenai Firman, keluarga atau kumpulan perlu mengatur sesi pembelajaran Alkitab dengan yang berikut.
Jadualkan hari dan waktu yang dapat disisihkan setiap minggu dan komited untuk menghabiskan masa itu bersama-sama untuk membaca dan membincangkan pelajaran atau topik tertentu.
Kembangkan agenda pelajaran atau topik untuk setiap perjumpaan.
Tetapkan dan sebarkan Agenda mingguan kepada setiap ahli.
Kembangkan dan laksanakan rancangan tindakan untuk setiap perjumpaan kajian Alkitab.
Mulakan setiap perjumpaan pelajaran Alkitab dengan doa pembuka.
Bincangkan tugasan latihan pelajaran Bible yang diberikan.
Perkenalkan pelajaran atau topik Alkitab kepada keluarga atau kumpulan.
Baca tujuan dan objektif pertemuan pembelajaran Alkitab untuk pelajaran atau topik tertentu.
Luangkan masa untuk pelajaran atau topik pelajaran Alkitab keluarga atau kumpulan Perbincangan dan Soalan / Jawapan.
Tetapkan tugas latihan mingguan untuk pemahaman pelajaran pelajaran Alkitab.
Tamatkan setiap perjumpaan pelajaran Alkitab dengan Doa yang berakhir.
solperformance.com © 2020